Category Archives: เขตดอนเมือง

เขตดอนเมือง

เขตดอนเมือง เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่น โดยมีแหล่งสถาบันราชการอยู่ทางด้านตะวันออกของพื้นที่ เขตดอนเมืองมีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 11 ของกรุงเทพมหานคร

เขตดอนเมือง
เขตดอนเมือง
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตดอนเมือง
คำขวัญ:

ประตูสู่ประเทศ อาณาเขตทัพฟ้า งามสง่าสนามบินดอนเมือง เลื่องชื่อรับชาวต่างประเทศ เหนือสุดเขตกรุงเทพมหานคร
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°54′49″N 100°35′23″E
อักษรไทย เขตดอนเมือง
อักษรโรมัน Khet Don Mueang
พื้นที่
 • ทั้งหมด 36.803 ตร.กม. (14.210 ตร.ไมล์)
ประชากร

 (2563)
 • ทั้งหมด 170,791[1] คน
 • ความหนาแน่น 4,640.68 คน/ตร.กม. (12,019.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 10210
รหัสภูมิศาสตร์ 1036
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 999 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/donmueang
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ดอนเมือง เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่น โดยมีแหล่งสถาบันราชการอยู่ทางด้านตะวันออกของพื้นที่ เขตดอนเมืองมีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 11 ของกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตดอนเมืองตั้งอยู่ทางเหนือสุดของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติและที่มาของชื่อ[แก้]

ดอนเมืองเป็นพื้นที่ที่ราบสูงน้ำท่วมไม่ถึง อยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นพื้นที่ป่าสะแกและทุ่งนา เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่าง ๆ เช่น ช้าง เป็นต้น เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีชื่อเรียกว่า ดอนอีเหยี่ยว เนื่องจากมีนกเหยี่ยวและนกแร้งอาศัยหากินอยู่เป็นจำนวนมาก มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ราว 50 หลังคาเรือน โดยมากจะอาศัยอยู่ตามริมท่าอากาศยานดอนเมืองในปัจจุบัน และริมคลองเปรมประชากร การคมนาคมมีแต่เพียงทางรถไฟที่จะเข้ากรุงเทพมหานคร หรือออกไปสู่ต่างจังหวัดเท่านั้น

ต่อมาใน พ.ศ. 2469 ทางการได้พิจารณาจัดตั้งกองการบิน สังกัดกองทัพบกขึ้น ซึ่งภายหลังได้ยกฐานะเป็นกองทัพอากาศ พร้อมทั้งได้ขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อจากดอนอีเหยี่ยวเป็น ดอนเมือง โดยอยู่ในฐานะตำบลดอนเมืองและต่อมาเป็นตำบลตลาดบางเขน อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร[2]

จนกระทั่งใน พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติจัดตั้งกรุงเทพมหานครขึ้นแทนที่นครหลวงกรุงเทพธนบุรีซึ่งเกิดจากการรวมกันของจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี อำเภอบางเขนได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตบางเขน ส่วนตำบลต่าง ๆ ในท้องที่ก็มีฐานะเป็นแขวง

ภายหลังพื้นที่เขตบางเขนมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต กระทรวงมหาดไทยจึงได้รวมแขวงสีกัน แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขนจัดตั้ง เขตดอนเมือง ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532 จากนั้นก็ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตดอนเมืองและจัดตั้งเขตหลักสี่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ทำให้แขวงตลาดบางเขนถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่แยกไปรวมกับเขตหลักสี่กับส่วนที่ยังอยู่ในเขตดอนเมือง ต่อมากรุงเทพมหานครจึงประกาศจัดตั้งแขวงสีกันเต็มพื้นที่เขตดอนเมือง โดยรวมพื้นที่แขวงตลาดบางเขนเดิมเข้าไว้ด้วยเพื่อความชัดเจนในการปกครอง

เนื่องด้วยยังไม่มีประกาศกำหนดแนวพื้นที่แขวงให้มีความชัดเจนแน่นอน ทำให้เกิดความสับสน แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานครจึงเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงสีกัน และตั้งแขวงดอนเมืองและแขวงสนามบินขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2552[3]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงสีกัน และตั้งแขวงดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง[4] โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กันยายน ปีเดียวกัน ส่งผลให้ปัจจุบัน เขตดอนเมืองแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 3 แขวง ได้แก่

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2563)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2563)
แผนที่
2.
สีกัน Si Kan
11.534
64,527
5,594.50
แผนที่
4.
ดอนเมือง Don Mueang
10.605
82,077
7,739.46
5.
สนามบิน Sanambin
14.664
24,187
1,649.41
ทั้งหมด
36.803
170,791
4,640.68

หมายเลขที่หายไปปัจจุบันคือแขวงในเขตหลักสี่

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางยกระดับอุตราภิมุข

แบบจำลองสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีดอนเมือง

ในพื้นที่เขตดอนเมืองมีทางสายหลัก ได้แก่

ถนนสายรองในพื้นที่ได้แก่

ทางน้ำมีคลองถนน คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร คลองตาอูฐ

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 • โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
 • โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา
 • โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา
 • โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
 • โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด – เกษมสงเคราะห์)
 • โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
 • โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์เพ็ญ-สุวรรณอนุสรณ์)
 • โรงเรียนนานาชาติฮาโรว์
 • โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
 • โรงเรียนธนินทรวิทยา
 • วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

สถานที่สำคัญ[แก้]

ทางยกระดับอุตราภิมุข แผ่นโปร่งแสง

สีกัน แผ่นโปร่งแสง P17 สีม่วง Maroon

สนามบิน แผ่นโปร่งแสง P15 สีน้ำเงินทะเลลึก Deep Blue Sea

ดอนเมือง แผ่นโปร่งแสง P12 สีครีม Limestone

ถนนเชิดวุฒากาศ แผ่นโปร่งแสง P09 สีฟ้าใส Blue Sky Clear

ถนนสรงประภา แผ่นโปร่งแสง P06 สีเขียวหยก Light Green

วิภาวดีรังสิต แผ่นโปร่งแสง P03 สีขาวมุก Pearl

Call Now Button