Category Archives: อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
คำขวัญ:

ส่งเสริมวัฒนธรรม แหล่งทำนาข้าว
มะพร้าวน้ำหอม ปลาพร้อมอุดม
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′50″N 101°3′12″E
อักษรไทย อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
อักษรโรมัน Amphoe Bang Nam Priao
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
พื้นที่
 • ทั้งหมด 498.659 ตร.กม. (192.533 ตร.ไมล์)
ประชากร

 (2563)
 • ทั้งหมด 89,018 คน
 • ความหนาแน่น 178.52 คน/ตร.กม. (462.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์  24150,
24000 (เฉพาะตำบลศาลาแดง),
24170 (เฉพาะตำบลบึงน้ำรักษ์ ดอนเกาะกา และดอนฉิมพลี)
รหัสภูมิศาสตร์ 2403
ที่ตั้งที่ว่าการ ที่ว่าการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

บางน้ำเปรี้ยว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา แหล่งน้ำสำคัญของอำเภอคือแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำนครนายก คลองแสนแสบ และคลองบางขนาก

ศัพทมูลวิทยา[แก้]

คำว่า บางน้ำเปรี้ยว ตั้งตามความหมายของพื้นที่แถบนั้น เนื่องจากในฤดูแล้งนั้น น้ำที่นั่นจะมีรสเปรี้ยว จึงได้ชื่อว่า บางน้ำเปรี้ยว

ประวัติศาสตร์[แก้]

เดิมทีนั้นอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ตั้งอยู่ที่บ้านต้นสำโรง ตำบลบางขนาก มีหลวงพิศาลเกษตรสมบูรณ์เป็นนายอำเภอ และใช้บ้านพักเป็นที่ว่าการอำเภอ ต่อมาได้ปลูกสร้างที่ว่าการอำเภอขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2448 ที่บ้านหมู่ที่2 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้สร้างที่ว่าการอำเภอใหม่ ด้วยงบประมาณของรัฐ ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของคลองแสนแสบ (คลองบางขนาก) และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้สร้างที่ว่าการอำเภอแห่งใหม่โดยสร้างอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเดิม

 • วันที่ 3 มีนาคม 2449 ยุบรวมตำบล และเปลี่ยนชื่อใหม่ (1,2,3,4,5,6,7,8)[1]
  • (1) ยุบตำบลคลอง 14 และตำบลคลอง 15 และเรียกชื่อตำบลว่า ตำบลบึงน้ำรักษ์
  • (2) ยุบตำบลดอนฉิมพาลี ตำบลคลอง 16 และตำบลคลอง 17 และเรียกชื่อตำบลว่า ตำบลดอนฉิมพาลี (ตำบลดอนฉิมพลี)
  • (3) ยุบตำบลคลอง 18 และตำบลคลอง 19 และเรียกชื่อตำบลว่า ตำบลดอนหมอนทอง (ตำบลหมอนทอง)
  • (4) ยุบตำบลย่านนาคา ตำบลคลอง 20 และตำบลคลอง 6 วา และเรียกชื่อตำบลว่า ตำบลดอนเกาะกา
  • (5) ยุบตำบลคลองขวาง ตำบลลำอ้ายสอ ตำบลไผ่ดำ และตำบลบางน้ำเปรี้ยว และเรียกชื่อตำบลว่า ตำบลบางน้ำเปรี้ยว
  • (6) ยุบตำบลบึงไข่ปลา ตำบลปลื้มแผ้วผ้า และตำบลโพรงอากาศ และเรียกชื่อตำบลว่า ตำบลโพรงอากาศ
  • (7) ยุบตำบลไผ่แถว และตำบลศาลาแดง และเรียกชื่อตำบลว่า ตำบลศาลาแดง
  • (8) ส่วนตำบลบางขนาก ยังคงไว้ชื่อเดิม
 • วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว ในท้องที่บางส่วนของตำบลโพรงอากาศ และตำบลบางน้ำเปรี้ยว[2]
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลดอนฉิมพลี ในท้องที่บางส่วนของตำบลดอนฉิมพลี[3]
 • วันที่ 1 มีนาคม 2501 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก ในท้องที่ตำบลบางขนาก[4]
 • วันที่ 6 มิถุนายน 2515 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนาก และจัดตั้งสุขาภิบาลบางขนาก ในท้องที่บางส่วนของตำบลบางขนาก[5]
 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2518 ตั้งตำบลสิงโตทอง แยกออกจากตำบลหมอนทอง[6]
 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลศาลาแดง ในท้องที่บางส่วนของตำบลศาลาแดง[7]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางน้ำเปรี้ยว สุขาภิบาลดอนฉิมพลี สุขาภิบาลบางขนาก และสุขาภิบาลศาลาแดง เป็น เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี เทศบาลตำบลบางขนาก และเทศบาลตำบลศาลาแดง ตามลำดับ[8]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบางน้ำเปรี้ยวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับท้องที่การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบางน้ำเปรี้ยวแบ่งออกเป็น 10 ตำบล 148 หมู่บ้าน

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด(พ.ศ. 2562)[9] ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561)
1. บางน้ำเปรี้ยว Bang Nam Priao 16 9,355 1,140
8,215
(ทต.บางน้ำเปรี้ยว)
(อบต.บางน้ำเปรี้ยว)
2. บางขนาก Bang Khanak 12 5,529 2,113
3,416
(ทต.บางขนาก)
(ทต.คลองแสนแสบ)
3. สิงโตทอง Singto Thong 8 5,989 5,989 (อบต.สิงโตทอง)
4. หมอนทอง Mon Thong 11 10,502 10,502 (อบต.หมอนทอง)
5. บึงน้ำรักษ์ Bueng Nam Rak 15 8,614 8,614 (อบต.บึงน้ำรักษ์)
6. ดอนเกาะกา Don Ko Ka 14 8,607 8,607 (ทต.ดอนเกาะกา)
7. โยธะกา Yothaka 13 6,537 6,537 (อบต.โยธะกา)
8. ดอนฉิมพลี Don Chimphli 19 14,427 1,635
12,792
(ทต.ดอนฉิมพลี)
(อบต.ดอนฉิมพลี)
9. ศาลาแดง Sala Daeng 22 10,080 1,472
8,608
(ทต.ศาลาแดง)
(อบต.ศาลาแดง)
10. โพรงอากาศ Phrong Akat 18 9,165 1,247
7,918
(ทต.บางน้ำเปรี้ยว)
(อบต.โพรงอากาศ)
รวม 148 88,805 19,630 (เทศบาล)69,175 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางน้ำเปรี้ยวและบางส่วนของตำบลโพรงอากาศ
 • เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนฉิมพลี
 • เทศบาลตำบลบางขนาก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางขนาก
 • เทศบาลตำบลศาลาแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลาแดง
 • เทศบาลตำบลดอนเกาะกา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเกาะกาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางขนาก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางขนาก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิงโตทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมอนทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงน้ำรักษ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโยธะกาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาแดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศาลาแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพรงอากาศ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว)

อ้างอิง

อบต. บึงน้ำรักษ์ แผ่นหลังคากันสาด P01 สีชมพู Pink

อบต. ศาลาแดง แผ่นหลังคากันสาด P04 สีเขียวมรกต Alsynite Green

อบต. สิงโตทอง แผ่นหลังคากันสาด P07 สีฟ้าทะเล Blue

อบต. หมอนทอง แผ่นหลังคากันสาด P10 สีไอซ์ที Ice Tea

อบต. โพรงอากาศ แผ่นหลังคากันสาด P14 สีเทา Loft Grey

อบต. โยธะกา แผ่นหลังคากันสาด P16 สีส้มดินเผา Terra Cotta  

ศาลาแดง แผ่นกันสาดโปร่งแสง P02 สีส้มอิฐ Orange

บึงน้ำรักษ์ แผ่นกันสาดโปร่งแสง P05 สีเขียวทะเล Dark Green

บางน้ำเปรี้ยว แผ่นกันสาดโปร่งแสง P09 สีฟ้าใส Blue Sky Clear

บางขนาก แผ่นกันสาดโปร่งแสง P10 สีไอซ์ที Ice Tea

Call Now Button